SEGED (Sürekli Eğitim & Gelişim Dönencesi)

SEGED (Sürekli Eğitim & Gelişim Dönencesi)

Öğretmenlik diploması bir kez alındıktan sonra ömür boyu yapılan bir iş kolu değil, sürekli gelişim ve değişim gerektiren, yanlışların telafisinin kısa vadede pek mümkün olmayacağı, titizlik ve adanmışlık isteyen hassas bir meslektir.

Dönence Eğitim Kurumları olarak İngilizce ekibimizi oluştururken öğrenmeye ve yeniliğe açık, dinamik, yüksek motivasyona sahip profesyonel adayları kadromuza katmaya özen gösteriyoruz. Yaşam Boyu Öğrenme felsefesinden esinlenerek oluşturduğumuz SEGED (Sürekli Eğitim & Gelişim Dönencesi) ile öğretmenlik yetkinlikleri, alan yeterlikleri, araştırma yeterlikleri ve müfredat yeterlikleri sürekli takip edilerek toptan bir ekip gelişimi sağlanmaktadır.

Öğrenme yaşam boyu süren ve asla bitmeyecek olan bir iç yolculuktur. Öğretmen, öğretmenlik iddiasından vaz geçtiği zaman nitelikli eğitim başlayacaktır.
İşbirliği yapılan, ulusal-uluslararası kuruluşlar tarafından verilen seminerler, Haftalık Ekip Toplantıları ve yapılan (workshop) çalıştaylar sayesinde alanda kullanılan son modern teknikler takip edilmekte, hizmet kalitesi arttırılmakta ve işe yarar uygulamalar bir komisyon tarafından değerlendirilerek hayata geçirilmektedir