İlkokul

İlkokul Kademesinde çağın gerekliliklerini en iyi şekilde uygulayarak öğrencilerimize kendi yaşıtlarının önünde bir İngilizce Eğitimi vermekteyiz. Temel Eğitimin verildiği bu yaş grubunda inisiyatif alarak öğrenme sürecini kendi öğrenme stiline uygun bir şekilde yönetebilen, öğrenen özerkliğine (learner autonomy) sahip kişiler yetiştirmek en önemli hedeflerimiz arasında.
1. Sınıflarda öğrencilerimiz henüz anadilde de okuma ve yazma bilmedikleri için ilk dönem dinleme ve konuşma çalışmaları üzerinden dil gelişimi sağlanır. II. Dönemden itibaren ise okuma ve yazma çalışmalarının daha yoğun yapıldığı etkinlikler söz konusudur.
Giderek kompleksleşen, çok yönlü dil eğitim programımız sarmal öğrenme (spiral learning method) yöntemi kullanılarak kolaydan zora, tematik ve modüler bir şekilde dizayn edilmiştir.