Ürün Kategorileri

İLKOKUL

İlkokul kademesinde de dersler, dersin özelliğine göre sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri tarafından, bütünlük içinde yürütülür. Deneyimli ve seçkin öğretmen kadromuz, rehberlik servisimiz, yeni sisteme göre hazırlanmış temel ve yardımcı kaynak kitaplarımız, donanımlı kütüphanemiz, bilgisayar ve fen laboratuvarlarımız, müzik odamız, resim atölyemiz, drama odamız ve diğer olanaklarımız ile öğrencilerimize, her şeyden önce “öğrenmeyi öğrenecekleri”, dinamik bir okul ortamı sunmaktayız. Günümüzde çocukların merkezde oldukları “yaparak, yaşayarak eğitim ve öğrenme modeli”, dünya çapında kabul görmekte ve çocukların öğrenmelerini kalıcı kılmaktadır.

Okulumuzda her öğrencimize uygun ortam sağlanır farklı zeka alanlarını işe koşan uyaranların bulunduğu öğrenme ortamlarında akademik, kişisel ve sosyal becerilerini geliştirme olanağı bulur. Tüm yaptıklarımızın merkezinde çocuklarımız bulunmaktadır. Eğitime ilişkin sahip olduğumuz bu inanç doğrultusunda öğrenme ve öğretme süreçlerimizde öğrencilerimizin ilgilerini çeken yöntem ve teknikler işe koşularak tüm öğrencilerimizin sürece daha etkin bir şekilde dahil olmaları sağlanır.

Çocuklarımızın yaşam boyu öğrenici olmaları için cesaretlendiren yaratıcı bir öğretim programımız var. Kapsamlı, dengeli ve yaratıcı öğretim programımız aracılığıyla öğrencilerimizin ruhsal, kültürel, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini bir diğer ifadeyle bütüncül gelişimlerini destekleyen öğrenme olanakları sunulur.