Değerlendirme Süreçleri

Değerlendirme Süreçleri

Yabancı Dil Eğitimimiz hem okulumuzun değerlendirme sistemleriyle, hem de ulusal ve TOEFL Junior, CAMBRIDGE ESOL Exams gibi tüm Dünya’da kabul görmüş Uluslararası İngilizce Sınavları ile sürekli ve objektif olarak değerlendirilmektedir.
Diğer yandan okulumuz öğrencileri süreç odaklı değerlendirmeyi ön plana alan, çocukların yaratıcılık, analiz, sentez gibi üst-düzey düşünme becerilerini ölçen OXFORD Big Read ve READASAURS gibi prestijli yarışmalara da projeler hazırlayarak katılım göstermektedir.