Language Arts

Language Arts

Diğer disiplinlere nazaran derslerinde çok fazla drama, şarkı, çizim vs. gibi yaratıcı etkinliğe yer veren bizler ikinci bir dil öğrenme ile sanat arasında özel bir bağ olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu dersimize DİL SANATLARI (LANGUAGE ARTS) ismini verdik. Tıpkı bir enstrümanda ustalaşmak, şarkı icra etmek veya paletten tuvale fırça çalmak gibi; kullanıldığı ölçüde kalıcı olacağını ve yeterli özveri ve çaba gösterildiğinde kulağa, göze hoş gelen o sanatın kendinden emin bir şekilde ortaya konulacağını düşünüyoruz.
LANGUAGE ARTS derslerinde öğrencilerimiz bol bol etkinlik çalışması ve okumalar yaparak dil edinimi için ihtiyaç duydukları alt-becerilerini (sub-skills) geliştirirler. Burada amaç yaparak-yaşayarak öğrenme sağlayarak İngilizceyi bir ‘DERS’ olmaktan çıkarmaktır. Disiplinlerarası bir yaklaşım (Interdisciplinary Method) benimsenerek diğer derslerde elde ettikleri yeni kazanımları yabancı dilde de pekiştirirler.