Salgın Döneminde Dil Eğitimi (Yeni!)

Salgın Döneminde Dil Eğitimi (Yeni!)

"Türbülans zamanlarındaki en büyük tehlike türbülansın kendisi değil, dünün mantığı ile hareket etmektir." – Peter F. DRUCKER

Dönence Eğitim Kurumları olarak bütün Dünya’yı olumsuz etkileyen COVID-19 Koronavirüs döneminde ekrandan bilgi aktarımını ve öğretimi ön plana alan tüm uygulamalara “Uzaktan Eğitim” denerek fazla anlam yüklendiğini vurgulamak için OFFLINE LESSONS (ÇEVRİMDIŞI DERSLER) adında yeni bir çalışma başlattık.
Psikopatoloji litaratürüne çok yeni giren ZOOM Fatigue (ZOOM Yorgunluğu) etkilerini öğrencilerimiz üzerinde en aza indirgemek için PBL (Project-Based Learning) üzerinden derslerimizi yeniden tasarladık. Çocuklarımızı saatlerce ekran başında pasif ve edilgen bir şekilde oturtmak yerine sınıf dışı etkinliklere yönlendirdik. Böylece, onlar kendi öğrenmelerini kendileri yapılandırarak, İngilizceyi bir ders olmaktan çıkardılar ve 2. Dil (L2) evlerinde aileleri ile birlikte hayatlarının merkezine aldıkları eğlenceli bir olgu haline geldi.

Diğer yandan çevrimiçi derslerimizde WEB 2.0 uygulamalarını etkili bir şekilde kullanarak konu anlatımlarımızı daha interaktif ve zevkli hale getirdik.

Dönence Eğitim Kurumları olarak yetkililerden gelen açıklamaları dikkatle takip ediyor, oluşan her türlü senaryoya göre kurgulanan A-B-C planlarımızı geliştirerek öğrencilerimizin psikolojik, duygusal ve bilişsel düzeyde ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı özenle sürdürmeye devam ediyoruz.