Ürün Kategorileri

ORTAOKUL

Ortaokul öğrencilerimizin eğitim aldıkları öğrenme öğretme süreçlerinde temel felsefimiz Gardner’in çoklu zeka kuramı ve öğrenme stilleri uygulamaları ile zenginleştirilmiş yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi temel alınmaktadır. Bu yöntem aracılığıyla öğrencilerimizin çeşitli zeka alanları kullanmaları sağlanmakta, bireysel farklılıkları dikkate alınmakta, öğretmenlerimiz bu süreçte öğrencilerimize rehberlik ederek bağımsız çalışma alışkanlığı kazındırmanın yanında kişisel gelişimlerine önem verilerek çalışmalar sürdürülmektedir.

Ortaokullarımızda öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanılan yöntemimiz, öğrencilerimizin akademik alanda elde ettikleri başarılarda olumlu bir etkiye sahiptir. Hafta içi ve hafta sonu uyguladığımız etüt programları ile öğrencilerimizin eksik konuları tamamlanarak pekiştirmeleri sağlanmaktadır. 8. sınıf öğrencilerimizin en yüksek başarıyı elde etmeleri için özverili öğretmenlerimizle yoğun bir çalışma temposu ile LGS’ye etkili bir şekilde hazırlanmaktadırlar.

Ortaokullarımızda uygulanan değerler eğitimi aracılığıyla öğrencilerimizin sosyal, ahlaki, ruhsal gelişimleri de desteklenmektedir. Öğretim yılı başlamadan önce çalışılacak değer belirlenmekte ve her ay bir değer üzerinde odaklanılarak ürün ve süreç temelli çalışmalar yürütülmektedir. Okullarımızda, değerler eğitiminin yanı sıra öğrencilerimizin bütüncül gelişimlerini desteklemek ve özgüvenlerini geliştirmek amacıyla sanat, spor, gezi, akıl oyunları, drama gibi etkinliklerle kültür derslerinde edindikleri becerileri sergileme fırsatı  verilmektedir.