Culture Fest!

Culture Fest!

"Kültürel Zeka, bireyin farklı kültürel ortamlarda etkin bir şekilde çalışabilmesidir." (Earley, Mosakowski, 2004)
 
IQ – Intelligence Quotient (Bilişsel Zeka), EQ – Emotional Quotient (Duygusal Zeka) ardından 2004 yılında ortaya atılan CQ – Cultural Quotient (Kültürel Zeka) yeni bir zeka türü olarak tanıtılmıştır.  Uluslararası, çok kültürlü şirketlerin her geçen gün çoğaldığı günümüz Dünya’sında bu zeka alanı giderek daha da önem kazanmaktadır.
Kültürel Zeka (CQ); kişinin, farklı kültürden birinin hareket, davranış, ses, mimik, ton ve vurgusunu, kendisiyle aynı kültürden olan bireyler gibi anlayabilmesi, değerlendirebilmesi ve yorumlaması şeklinde ifade edilmektedir (Earley ve Mosakowski, 2004).
Dil ve kültür iç içedir. Dönence Eğitim Kurumları olarak kültürler arası yeterliliğin kazanılması için diğer kültürlere açık olmanın öneminin farkındayız. Bu nedenle, öğrencilerin özüne yabancılaşmadan farklı kültürlerle etkileşimde bulunarak deneyimler kazanması gerektiğinin bilincindeyiz. Globalleşen ve giderek küçük bir köy halini alan günümüzde geleceğin Dünya vatandaşlarını yetiştirmek nihai hedefimizdir.
Her yıl bahar aylarında değişik kültürleri bir araya getirdiğimiz ve bir şölen havasında geçen CULTURE FEST! sayesinde öğrencilerimiz enerjisi yüksek, zengin bir iklimden beslenmektedir. Böylece, sadece iki dilli değil çok kültürlü bireyler yetiştirerek öz-uyarlaması (self-adaptation) yüksek bireyleri geleceğe hazırlamaktayız.