Communication

Communication

Öğrencilerimiz, Native (Yabancı) öğretmen ile mekanik ve kapalı-uçlu değil, tamamen günlük hayatta ihtiyaç duyulan diyaloglar üzerinden Main Course dersinde edinilen cümle yapılarını değerlendirerek (recycle) geri dönüşümünü sağlarlar. Yapılan konuşma çalışmaları gelişigüzel bir şekilde değil, uluslararası normlara göre (CEFR Levels: A1-A2-B1-B2-C1-C2) planlanmıştır.
Ayrıca, öğrencilerimiz bu derslerde edindikleri sınav tekniği sayesinde bütün Dünya’da geçerli olan Cambridge YLE Exams ve TOEFL Junior gibi sınavların en çok zorlanılan Speaking (Konuşma) bölümlerinde başarılı olabilmektedir. İletişimsel Yaklaşım (Communicative Approach) prensiplerinin etkili bir şekilde kullanıldığı bu dersin dili, tüm sınıf düzeylerinde, sadece İngilizce’dir.