Modern Diller

Modern Diller

Dönence Eğitim Kurumları olarak sınıf ortamındaki eğitim atmosferimiz şekillendirilirken öğrencilerimize ‘Dilsel- Sözel Zeka’ (Lingiuistic Intelligence) kazandırmak ve ‘çok-kültürlü’ (multi-cultural) bireyler yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasına alınmıştır. Böylece, derslerde kazandıkları bu beceriler sayesinde öğrencilerimiz ilgi duydukları yeni dilleri çok daha kolay bir şekilde kendileri de öğrenebileceklerdir. Okulumuzda 2. Yabancı Dil olarak ise Almanca verilmektedir.