Cambridge Exams (SSS)

Cambridge Exams (SSS)

Cambridge Sınavları Nedir, Ne Zaman Yapılır?
• Uluslararası geçerliliği olan ve 130 farklı ülkede 2700 merkez tarafından uygulanan, 3 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği sınavlardır.
• Bu sınavlar 800 yıllık bir geçmişi ve uluslararası geçerliliği olan Cambridge Üniversitesi tarafından 1858 yılından beri yani 156 yıldır adayların dili nasıl kullanabildiğini değerlendirmekte ve bunu uluslararası belgelemektedir.
• Sınav her yıl akademik eğitim öğretim yılı sonlarına doğru uygulamaktadır.

Cambridge Sınavlarına Kimler Niçin Katılmaktadır?
Cambridge Üniversitesi’nin yapmış olduğu sınavlar Dünya’da geçerliliği olan sınavlardır. Bu sertifikalardan birini alan öğrenci, dünyanın herhangi bir eğitim kurumunda veya mesleki alanlarda İngilizce seviyesini
belgeleyebilmektedir.

Cambridge Young Learners Sınavları’na giriş kriterleri nelerdir?
Young Learners Sınavları (Starters-Movers-Flyers) 7 – 12 yaş arası İngilizce öğrenimi gören çocuklara yönelik olarak sınav tekniği öğretme ve seviye tespit amacıyla tasarlanmış geniş kapsamlı sınavlardır. Dönence Eğitim Kurumları’nda eğitim gören öğrenciler, aşağıda belirtilen sınıf seviyelerinden itibaren ilgili sınavlara tabi tutulmaktadır.
2. Sınıf : Starters
3. Sınıf : Movers
4. Sınıf : Flyers (A1 Seviyesi)

KET – PET – FCE – CAE Sınavları’na giriş kriterleri nelerdir?
KET – PET – FCE ve CAE sınavlarına 13 yaş ve üzeri ortaokul ve lise öğrencileri girebilmektedir.
5. Sınıf : KET (A2 Seviyesi)
7. Sınıf : PET (B1 Seviyesi)
10. Sınıf: FCE (B2 Seviyesi)
11. Sınıf: CAE (C1 Seviyesi)13 yaşın altındaki öğrenciler, KET – PET ve FCE Sınavları’na katılabilirler mi?
Cambridge Üniversitesi, bu sınavları belli yaş aralıklarının zihinsel gelişimlerini ve yabancı dil altypasını baz alarak hazırlamaktadır. 13 yaşın altındaki öğrenciler bu sınavlara zihinsel anlamda hazır ve yabancı dil bilgileri yeterliyse girebilir.

13 yaşın üstündeki öğrenciler, Young Learners (Starters-Movers-Flyers) Sınavları’na katılabilirler mi?
Cambridge Üniversitesi, bu sınavları belli yaş aralıklarının zihinsel gelişimlerini baz alarak hazırlamaktadır. Young Learners Sınavları 13 yaşın üstündeki öğrencilere çocuksu geleceğinden, motivasyonu düşürmekte ve objektif değerlendirme yapılamamaktadır.

Cambridge Sınavları neyi ölçmektedir?
Cambridge Sınavları’nın tamamı, yabancı dil öğretiminde esas olan; okuma(reading), yazma (writing), dinleme (listening) ve konuşma (speaking) gibi dört temel beceriyi ölçmektedir.

Cambridge Sınavları kaç aşamalıdır?
Sınavlar aynı gün içinde iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada okuma(reading), yazma (writing), dinleme (listening) becerileri ölçülmekte, ikinci aşamada ise Cambridge Üniversitesi tarafından yetkilendirilmiş bağımsız öğretmenler tarafından konuşma (speaking) becerileri ölçülmektedir.

Cambridge Sınavları’nın değerlendirilmesi nasıl yapılır?
Cambridge Üniversitesi’nin İstanbul’daki yetkili merkezlerinden British Side tarafından uygulanan sınavlar, İngiltere’ye gönderilerek değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Young Learners (Starters-Movers-Flyers) Sınavları’nda bayraklar(Şiltler – Kalkanlar) ne anlama geliyor?
Young Learners Sınavları’na giren öğrenciler, sınavdan geçti ya da kaldı şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır. Her öğrencinin okumayazma, dinleme ve konuşma aşamalarının her birinden bayraklar/şiltler (shields) toplaması gerekmektedir. Okuma-yazma (reading-writing) birinci bölüm, dinleme (listening) ikinci bölüm, konuşma (speking) üçüncü bölüm olmak üzere her bölümde 5, toplamda 15 şilt üzerinden öğrenciler değerlendirilmektedir. Sınava giren her öğrenciye sertifika verilir ancak sertifikalarında neyi ne kadar yapabildikleri belirtilir.

KET – PET – FCE – CAE Sınavları’nda kaç puanla geçilmektedir?
KET, PET, FCE ve CAE Sınavları yaş olarak genç öğrencilerimize hitap ettiğinden, Cambridge Üniversitesi puanla değerlendirme yapmaktadır. Bu sınavlarda 45 puan ve üzerinde öğrenciler farklı seviyelerde geçmiş kabul edilmektedir.
90-100 Puan : Üstün Başarılı Geçti (Pass with Distinction)
85 – 89 Puan : Çok Başarılı Geçti (Pass with merit)
70 – 84 Puan : Geçti (Pass)
45 – 69 Puan : Sınava Girilen Seviyeye Yakın Sertifika Alma Hakkı Kazanır
0 – 44 Puan : Kaldı (Fail)
FCE ve CAE sınavlarında ise;
(FCE-CAE) 80-100 Puan : A İle Geçti (Pass at Grade A)
(FCE-CAE) 75-79 Puan : B İle Geçti (Pass at Grade B)
(FCE-CAE) 60-74 Puan : C İle Geçti (Pass at Grade C)
(FCE) 45-59 Puan : B1 Seviyesi (Level B1)
(FCE) 0-44 Puan : Kaldı (Fail)
(CAE) 45-59 Puan : B2 Seviyesi (Level B2)
(CAE) 0-44 Puan : B2 Seviyesinin Altında (Below Level B2)

Cambridge Sınavları Neden Gereklidir?
• Yurt dışında eğitim, çalışma vb. nedenlerle oturma hakkı talep edenlerin vize başvurularında kabul edilen onaylı sertifikalardır.
• Bu sertifikalardan herhangi birini alan bir öğrenci dünyanın herhangi bir okulunda İngilizce seviyesini belgeleyebilmektedir.
• Cambridge Üniversitesi tarafından uygulanan bu sınav ile ülkemizde veya yurt dışında İngilizce‘nin gerekli olduğu eğitim programlarına devam edecek öğrencilerimiz sertifikalarını İngilizce hazırlık yılından muafiyetlerinde kullanabildikleri için bu sınava önem veriyoruz.
• Bu sınavlardan alınan puanlar YÖK ve ÖSYM tarafından da kabul edilmektedir. www.osym.gov.tr adresinde yabancı dil sınavları eş değerlilik tablosunda mevcuttur.