Ortaokul

Ortaokul Kademesi çocukluk ve ön ergenlik döneminin arasında sıkışmış bir geçiş dönemi olma özelliği taşır. Öğrenciden başarı beklentisinin yüksek olduğu psikolojik açıdan zor bir süreçtir. Bunun yanında Yabancı Dil eğitiminde en yüksek verimin alındığı ve en etkin bir şekilde öğrenildiği adeta sihirli bir dönemdir. Birçok dilbilimcisine göre ergenlik öncesinde altın dönem olarak tasvir edilen kritik süreç (critical period) bu zaman dilimine tekabül eder.
Müfredat planlaması yaparken ortaokulu biz temelde ikiye böldük. 5. ve 6. sınıflarda haftalık 15-20 saat gibi yoğun bir İngilizce Eğitimi alan öğrencilerimiz 7. ve 8. sınıflarda ülke gerçeğinden kopmayarak daha çok Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) yönelik sınav tekniği ve soru çözme mantığına göre çalışmalar yapmaktadır.
Dönence Eğitim Kurumları olarak Ortaokul Kademesi’nde uygulamaya koyduğumuz Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı’nı yüksek başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz B2 (Upper-Intermediate) seviyesine gelmektedir.