Portfolio (Ürün Dosyası)

Portfolio (Ürün Dosyası)

Öğrenci Portfolio (Ürün) Dosyası öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur ve süreç odaklı değerlendirme yaklaşımının bir sonucudur. Dil ediniminde sıklıkla başvurduğumuz ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projeleri sergilediğimiz pano çalışmaları, gösterimden sonra çocuklarımızın Kişisel Portfolio (Ürün) Dosyaları’na eklenir.