Speaking Room

Speaking Room

Dönence Eğitim Kurumları’nda posterler, videolar, müzikler vs. her şeyiyle İngilizce ile zenginleştirilmiş, rengârenk, cıvıl cıvıl bir Speaking Room (Konuşma Odası) var. Yıl içerisinde Native (Yabancı) öğretmenimiz bireysel randevular vererek belli aralıklarda tüm öğrencilerimiz ile bire bir İngilizce konuşur. Bu seanslar öğrencilerimize hiç kimsenin yardımı olmadan authentic (gerçek) bir ortamda 2. Dil’de bir şeyler başarma ve onu tanıyıp yeniden anlamlandırma konusunda eşsiz bir deneyim ve özgüven sağlar.