Language Club

Language Club

Howard GARDNER’ın 1983 yılında ortaya attığı ve hala geçerli olan Çoklu Zeka Teorisi’ne (Multiple Intelligences Theory) göre Dil Zekası (Linguistic Intelligence) 8 tip yetenek türünden biridir. Sözcükleri ve dili kullanma, konuşma ve yazma becerisiyle ilgilidir. Bir dili kullanma kapasitesi ve düşüncelerini başkalarının anlayabileceği şekilde ifade edebilme yeteneğidir.
Yüksek Dil Zekası’na sahip kişiler için kelimeleri ve yeni dilleri öğrenmek kolay gelir. Yazma, sözcüklerin anlamlarını öğrenme, etkili konuşma, sözlük kullanma, bir tartışmayı yönetme, sunu yapma gibi etkinlikler bu zekanın kapsamı içindedir.
Dönence Eğitim Kurumları olarak Dil Zekası yüksek öğrencilerimizle LANGUAGE CLUB uygulaması kapsamında ek çalışmalar yürütüyor ve onları MUN, URFODU, ERASMUS+ vs. gibi tüm Dünya’da kabul gören prestijli projelere hazırlıyoruz.