Ödev Politikamız

Ödev Politikamız

Son yıllarda yapılan araştırmalar Yabancı Dil eğitiminde sınıf dışı çalışmaların düşünüldüğünden çok daha etkili olduğunu sarsıcı bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Ancak dengeli bir planlama yapılması ihtiyacı yadsınamaz bir gerçektir.

Öğrencilerimizin yeni yapıları içselleştirmeleri ve özerklik kazanmaları açısından verilen bireysel etkinlik ve alıştırmaları, grup çalışmalarını, projeleri vs. tamamlayarak, bilgiyi doğru bir şekilde kullanıp araştırmalar yapmaları, sorgulamaları son derece önemlidir.
Çocuklarımızın ödev sorumluluğu kazanması açısından velilerimizin bir gözlemci olarak işbirlikçi tutumu hayati önem taşımaktadır.

Aylık, dönemlik olarak .PDF formatında verilen ödevler ise tamamlanınca velilerimiz tarafından imzalanır, öğretmenlerimiz tarafından kontrol edilir. Öğretmenimiz her türlü zorlukta kolaylaştırıcı rolünü üstlenmeye devam eder, gerekirse destek, ek çalışmalar önererek süreci takip eder.