İngilizce Eğitimi

İngilizce Eğitimi

Doğru öğrenme ortamları ve yöntemleriyle, sınıf dışı etkinlikler üzerinden ikinci dilin (L2) daha kolay öğrenildiği, kalıcı ve akıcı bir şekilde konuşulduğu artık tüm Dünya tarafından kabul edilen bilimsel bir gerçektir.
Dönence Eğitim Kurumları olarak Yabancı Dil Ekosistemimiz öğretim değil, edinim (language acqusition) üzerine kurgulanmıştır. Müfredat planlaması yapılırken sınıflarımız Avrupa Ortak Diller Referans Çerçevesi (CEFR) temel alınarak oluşturulmaktadır. İçerik oluşturulurken ise gramer ve ezberlemeden uzak, bireysel özellikleri ve çeşitliliği ön plana alan, beceri-odaklı bir yaklaşım sergilenmiştir.
Eğitim Yöntemi olarak sıklıkla başvurduğumuz Yapılandırmacı Yaklaşım (Constructivist Approach) sebebiyle öğrencilerimiz dili deneyimleyerek öğrenirken, İletişimsel Yaklaşım (Communicative Approach) sayesinde ise dili anlamlı bir şekilde içselleştirerek gündelik hayatlarının doğal bir parçası haline getirirler. Bu sürecin doğal sonucu olarak, İngilizce bir ders olmaktan çıkar ve günlük hayata aktarım gerçekleşir.