D.U.E.T. (Dönence Unit Evaluation Tool)

D.U.E.T. (Dönence Unit Evaluation Tool)

Öğrenme ekolojisi tasarlanırken İngilizce Öğretmeni elinde mikrofonu ile sürekli oradan oraya koşuşturan bir sahne sanatları performansçısı olarak tasavvur edilmiştir. Dolayısıyla performansını ortaya koyarken arka planda ihtiyaç duyacağı teknik araç-gereç ve her türlü ekipman buna göre düzenlenmiştir.
DUET öğretmen ve öğrencinin arasındaki güçlü bağa vurgu yapan özgün bir uygulamadır. Spot ışıkları üzerlerindeyken her ikisinin de adeta yıldızlaştığı ve yeni kazanımları birlikte seslendirerek öğrencinin özgüven kazandığı bir çalışmadır. Çocuğun kendi öğrenmesinde aktif rol alıp performansını icra ederken bir süpervizörün eşliğinde sahne heyecanını birlikte paylaştığı renkli bir projedir.