Ürün Kategorileri

ANA SINIFI

Dönence Eğitim Kurumları olarak okul öncesi eğitime önem vermemizin en büyük nedeni çocukların zeka gelişiminin çevresel şartlarında etkisiyle 0-6 yaş aralığında kazanılıyor olmasıdır. Ve bu yaşlarda zengin uyarıcı ve öğrenme ortamıyla çocuklarımıza temel atıp onların bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor, dil ve ahlak gelişimlerini desteklemeyi amaç edinmekteyiz. bunu yaparken de değerler eğitimi, vatan ve millet sevgisi, aileye saygı, küçüklere sevgi, doğa sevgisi, hayvan sevgisi gibi konulara değinmekteyiz.

Okul öncesi eğitimin diğer bir önemini okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrenciler arasında büyük farklar olduğunu yapılan araştırmalar bize göstermektedir.
Bizim amacımız her çocuğun bireysel farklılıklarına uygun ve onların gelişim düzeylerine hitap edebilecek etkinliklerle öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktır. Bireysel farklılıkları göz önüne aldığımızda öğrencinin okula başlama yeterliliği de bir diğer önemli konudur. Öğrencilerimize metropolitan yeterlilik testimizi uygulayarak hazırbulunuşluk düzeylerini test edip onları uygun yaş grubuna alarak kendi özellikleri doğrultusunda uygun bir eğitim vermeyi amaçlamaktayız.”UNUTMAYALIM KI HER ÇOCUK ÖZELDİR.”

Dönence anasınıfında yapılan etkinlikler
Serbest zaman
Sanat etkinliği
Oyun etkinliği
Türkçe dil etkinliği
Müzik etkinliği
Fen ve doğa etkinliği
Satranç dersleri